Make your own free website on Tripod.com

Ветеринарни лекари, които са отговорни за хуманното отношение към животните в Главно управление на Националната ветеринарномедицинска служба (ГУ на НВМС) и в Регионалните ветеринарномедицински служби (РВМС)

 

Регион

Ветеринарен лекар

Телефон

1.

София - ГУ на НВМС

Д-р Полина Деянова

Д-р Мадлен Василева

(02) 9521442

(02) 9520918

2.

София - СИ ДВСК

Д-р Марио Батаклиев

(02) 9712879

3.

Благоевград

Д-р Атанас Григoров

(073)  30278

4.

Бургас

Д-р Димитър Германов

(056)  813284

5.

Варна

Д-р Пейчо Ставрев

(052)  2171

6.

В.Търново

Д-р Христов

(062)  40890

7.

Видин

Д-р Адриян Данков

(094)  601597

8.

Враца

Д-р Веселин Йорданов

(092)  49034

9.

Габрово

Д-р Георги Гинев

(066)  26576

10.

Добрич

Д-р Георги Желязков

(058)  29237

11.

Кърджали

Д-р Евгени Руменов

(0361) 62528

12.

Кюстендил

Д-р Емил Гъгнев

(078)  50631

13.

Ловеч

Д-р Тошо Хинков

(068)  40419

14.

Монтана

Д-р Герго Гергов

(096)  300204

15.

Пазарджик

Д-р Гошо Ганев

(034)  44804

16.

Перник

Д-р Калина Порва

(076)  602978

17.

Плевен

Д-р Пламен Георгиев

(064)  34028

18.

Пловдив

Д-р Тодор Бенков

(032)  623791

19.

Разград

Д-р Георги Георгиев

(084)  42127

20.

Русе

Д-р Любен Лазаров

(082)  441843

21.

Силистра

Д-р Велислав Узунов

(086)  63859

22.

Сливен

Д-р Веселин Димитров

(044)  24941

23.

Смолян

Д-р Георги Узунов

(0301) 46562

24.

Костинброд

Д-р Иван Йорданов

(0721) 825

25.

Ст.Загора

Д-р Борис Пещерски

(042)  42058

26.

Търговище

Д-р Цоло Цеков

(0601) 62655

27.

Хасково

Д-р Милен Георгиев

(038)  661047

28.

Шумен

Д-р Юлиан Йорданов

(054)  61096

29.

Ямбол

Д-р Ценка Стоянова

(046)  63621

 

Източник: НВМС – София, 26 юни 2002 г.

Публикувано в iwns.org на 30/06/2002