Make your own free website on Tripod.com

 Законопроекти 

Законопроект за Закон за защита на животните, предложен от Орлин Драганов (1995) & Мотивация на д-р Драганов [HTML Document ( kB), Publ.01/10/2001]
Законопроект за Закон за защита на животните, предложен от Петър Георгиев (1998) & Мотивация на Петър Георгиев [HTML Document ( kB), Publ.15/10/2001]
Законопроект за Закон за защита на животните, предложен от Александър Хаджийски (1998) & Мотивация на Александър Хаджийски [HTML Document ( kB), Publ.18/10/2001]

[ начало на страницата ]


 Действащи закони: България 

Закон за ветеринарномедицинската дейност
[HTML Document (73 kB), Publ.11/04/2002]

[ начало на страницата ]


 Действащи закони: Светът 

Италиански Закон за защита на животните (превод от италиански)
[HTML Document ( kB), Publ.10/10/2001]
Московският Закон за защита на животните (в оригинал)
[HTML Document ( kB), Publ.01/03/2002]
Закон на Руската Федерация (Закон РФ "О защите животных от жестокого обращения")
[линкове: линк 1  линк 2  | публ. на 20/07/2002]

[ начало на страницата ]


 Директиви и Конвенции на ЕС 

Конвенции на Европейския Съюз

ETS 123 - Protection of Vertebrate Animals, Used for Experimental Purposes
(Защита на гръбначните животни при експерименти)  PDF format, 230 kB  HTML format, 70 kB  
[Гласувана: 18 март 1986 г. | Превод: Галина Абрашева, iwns.org | публ.: 11 юли 2002| оригинал ]

Директива 86/609/ЕЕС на Съвета за сближаване на законодателството и административните разпоредби на страните - членки относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели [MS Word Document; публикувана на уебсайта на МОСВ (документът е преместен!)]
COUNCIL DIRECTIVE 91/628/EEC of 19 November 1991 on the protection of animals during transport and amending Directives 90/425/EEC and 91/496/EEC [PDF Document]
COUNCIL DIRECTIVE 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing [PDF Document]
COUNCIL DIRECTIVE 95/29/EC of 29 June 1995 amending Directive 91/628/EEC concerning the protection of animals during transport [PDF Document]
COUNCIL DIRECTIVE 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes [PDF Document]
Protection of animals used for experimental purposes [HTML Document]

[ начало на страницата ]
Разширено търсене

Animalawbg Project: Законодателство (BG) | последно обновяване: 11 юли 2002
© 2001-2002, by IWNS.org