Make your own free website on Tripod.com

Съдържание
Браузъри и съвместимост
Кирилица и encoding
Отваряне и разглеждане на документи
Документи и принтиране
Търсене на документи
Обратна връзка

Браузъри и съвместимост

Този уебсайт се вижда най-добре с Microsoft Internet Explorer, версия 5.0 и по-висока, Mozilla 1.0 и по-висока и Netscape 6.0 и по-висока. Ние не поддържаме версии на браузърите 4.x и по-стари на Internet Explorer и Netscape (основната причина за това е, че те не осигуряват пълна поддръжка на CSS, особено Netscape).
Няма проблем да се използва и някой друг съвременен популярен браузър, като Opera, както и по-стари версии на Netscape, но е вероятно при тях да възникнат определени проблеми (каскадни стилове, кирилица, точно разполагане на съдържанието върху страниците и др.).

Кирилица и encoding

Всички страници на уебсайта на български език използват стандартния за България Cyrillic Windows (1251) encoding. Всички останали страници с текстове на английски и немски използват Western European (ISO-8859-1).

Отваряне и разглеждане на документи

Повечето от документите, публикувани на нашия сайт, са в HTML формат; някои от тях имат версии в PDF формат. За отварянето на PDF файлове ще ви бъде необходим Adobe Acrobat Reader, безплатна програма за преглеждане на PDF файлове; съществуват версии за Windows, Apple Macintosh, и още няколко платформи.

Нашият екип полага големи усилия съдържанието на този уебсайт да бъде достъпно за разглеждане от възможно най-широк кръг платформи; въпреки това е възможно да възникнат определени проблеми, защото ние нямаме възможността за тестване с всички версии на разпространените в момента браузъри. Ако възникне такъв проблем с документ, който не може да отворите, моля, пишете ни, като укажете точно версията на браузъра и операционата система, които използвате, както и същността на проблема. Ние ще се постараем да направим необходимите поправки.

Документи и принтиране

Основните страници на уебсайта не са предназначени специално за отпечатване, макар не би трябвало да възникнат сериозни проблеми, ако това бъде необходимо. Те са оптимизирани само за разглеждане от екрана на компютър (препоръчителна разделителна способност: 800x600 или 1024x768).
Документите, публикувани в разделите "факти" и "законодателство" (статии, закони, конвенции, и др.), са оптимизирани едновременно за лесно четене от екрана на компютър и за отпечатване. Това важи и за HTML, и за PDF документите.

Търсене на документи

Нашият сайт използва търсенето на Atomz.com, една много добра търсеща машина. Единственото ограничение е, че не се индексират PDF файлове.

Обмяна на линкове (link exchange)

Ако вашият уебсайт е такъв с екологична насоченост, за защита на природата, за растения или животни, с удоволствие бихме обменили линкове и/или малки банери с вас. Пишете на Webmaster'a за детайлите.

Обратна връзка

Ако вие имате въпроси или предложения относно техническата страна на уебсайта или за намерени сгрешени линкове, моля, пишете ни! Ако Вашият въпрос изисква отговор, ще се постараем да Ви отговорим в рамките на 1-2 дни.
Може да използвате също така и нашата Форма за обратна връзка.

Благодарим Ви!

AnimalawBg WebTeam

Обратна връзка


Back Forward Animalawbg Project Home Top of Page Animalawbg Project: Site Info (BG), updated May 12, 2002
© 2001-2002, by IWNS.org


Разширено търсене